جایت اینجا خالیست..........

از مــــ ـن نرنــ ـج ..! من نه مغــ ــرورم و نه بی احسـ ــاس ..! فقط خستـــ ـــه ام .. خستــ ـه از اعتمـــ ـادی بیجا

یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 12:25 ب.ظ

اما امروز هوا ابریست....................!

هر وقت دلم میگرفت بادوست خوبم
"سایه" صحبت میکردم
اما امروز هوا ابریست....................!

و باران میبارد .از باران دلگیرم...

چون تو را بیادم می آورد . تویی که از من همچون باد گذشتی و تنها من را سرد کردی.

یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 12:24 ب.ظ

آهنگ به یاد ماندنی Don Desem اوزجان دنیز


Bu aralar içimde bir yangın var
این اواخر آتش جانکاهی درونم هست

Hem yorgunum birazda suskun
هم خسته هستم و کمی هم ساکت

Sabah olmaz gönülde yar sancım var
امیدی(سحری)درقلبم نیست ، درد یار دارم

Hem dargınım birazda kırgın
هم دلتنگم و کمی هم دل شکسته

Neler oldu ruhun duymaz

چه ها شد روحت نمی شنود


Gözün görse gönlün bilmez
اگرچشمانت هم ببینند، قلبت درک نمی کند

Her ayrılık bir başlangıç
هر جدایی یک شروع

Bu gidişle sonum olmaz
ولی با رفتن تو ،عاقبتم معلوم نیست

Yar
ای یار
یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 12:24 ب.ظ

برگرد!

برگرد!

یادت را جا گذاشتى!

نمى خواهم عمرى به این امید باشم که براى بردنش باز مى گردى...

یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 12:23 ب.ظ

همسفر...حامی

تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادته

نبودنت فاجعه بودنت امنیته
تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی
که از قبیله ی من یه آسمون جدایی

اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی
توی بهت و دغدغه ناجی قلب منی
پاکی آبی یا ابر نه خدایا شبنمی
قد آغوش منی نه زیادی نه کمی


منو با خودت ببر ای تو تکیه گاه من

یکشنبه 29 اردیبهشت‌ماه سال 1392 ساعت 12:22 ب.ظ

غمگین چو پاییزم از من بگذر...بایادوخاطره بانو مرضیه

غمگین چو پاییزم از من بگذر

شعـری غم انگیزم از من بگذر


سر تا به پا عشقـم دردم سوزم

بگذشتــه در آتــش همچــون روزم


غمگین چو پاییزم ، از من بگذر
شعری غم انگیزم ، از من بگذر

بگــــذار ای بـــی خبر بسوزم

چون شمعی تا سحر بسوزم


دیگر ای مه به حال خسته بگذارم

بگـــــذر و با دل شکستـــه بگذارم


بگــذر از مـن تـا بـه سـوز دل بسوزم
در غم این عشق بی حاصل بسوزم


بگذر تا در شرار من نسوزی

بی پروا در کنـار من نسوزی

همچون شمعی به تیره شب ها


می دانی عشـق ما ثمر ندارد

غیر از غم ، حاصلی دگر ندارد

بگـــذر زیـــن قصـــه ی غــــم افـزا

غمگین چو پاییزم ، از من بگذر
شعری غم انگیزم ، از من بگذر


سر تا به پا عشقم ، دردم ، سوزم

بگـذشتـــه در آتــش همچــون روزم


غمگین چو پاییزم ، از من بگذر

شعری غم انگیزم ، از من بگذر

1 2 3 >>